Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2015

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611

NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595

Dne 7. 6. 2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek a FB zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem Irských vlkodavů.

Správní rada:

předseda - Pavla Špotová
r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r. č. 725528/2848, bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Olga Hořtová,
r. č. 755722/0550, bytem Lidická 1780, 258 01Vlašim

Dozorčí rada:

MVDr. Zuzana Málková, r. č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r. č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Daniel Kuta, r. č. 701023/0788
bytem Brankovická 26, 280 02 Kolín

Zřizovatelé:

Pavla Špotová, r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a Barbora Fajtová, r. č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Finanční majetek nadačního fondu Irský vlkodav Kč k 31. 12. 2015 byl celkem 354 531,00 Kč

Finanční příspěvky od dárců za rok 2015 činily celkem 168 408,00 Kč.

Nadační fond Irský vlkodav v roce 2015 pokračoval v činnosti a zabýval se zejména hledáním nových domovů pro psy, kteří už nemohli z jakéhokoli důvodu zůstat u svých majitelů.

Umístěno do nového domova bylo i několik psů, kteří žili v nevyhovujících podmínkách a nebylo o ně vždy dobře postaráno.

Jsme rádi, že díky lidem, kteří si vlkodava „adoptují“, mají tito psi ještě šanci na spokojený život, protože někteří z nich nic hezkého nepoznali. Bohužel počet psů, kteří potřebují pomoc se stále zvyšuje.

Fond přispěl v případě potřeby novým majitelům na veterinární péči, diety a zejména na léky , které bylo potřeba v několika případech podávat dlouhodobě.

Na základě žádosti byla poskytnuta finanční pomoc na akutní léčbu i operaci.

Veškeré informace o dění jsou zveřejněny na internetových stránkách Nadačního fondu Irský vlkodav www.irskyvlkodav.cz . Zde je možné i sledovat jak se mají psi v nových domovech.

Jsou zde i informace pro zájemce o adopci http://www.irskyvlkodav.cz/podminky-adopce

Diskuze a poradna pro příznivce Irských vlkodavů na FB stránkách NF IV poskytuje nejen aktuální informace, ale také se zde diskutuje, je možné se ptát a vyměňovat zkušenosti.

Na webových stránkách i na FB je možné zjistit informace o akcích pořádaných pro příznivce Irských

vlkodavů , které pravidelně pořádáme a některé už mají svou tradici.

Na internetových stránkách NF IV http://www.irskyvlkodav.cz/dekujeme-darcum-1 je uveřejněn a každý měsíc doplněn seznam dárců .

Děkujeme všem , kteří se zajímají a podílejí na jakékoli pomoci pro NF IV.

Vše je důležité a potřebné , ať už pomoc finanční, osvojení psa, nebo ochota pomoci s ostatními úkony nutnými k zajištění fungování NF IV.

Díky zájmu o dění v NF IV se nám společně daří zajistit potřebnou pomoc a tak naplnit účel Nadačního fondu Irský vlkodav.

Za NF Irský vlkodav
Pavla Špotová - předseda
V Srbíně dne 27. 6. 2016