Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU IRSKÝ VLKODAV ZA ROK 2013

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62
DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595 dne 7.6.2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem IV.

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
místopředseda- Barbora Fajtová r. č. 725528/2848, bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
člen- Olga Hořtová, r. č. 755722/0550, bytem Lidická 1780, 258 01Vlašim

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r. č. 535427/234, bytem Brloh 17, 440 01 Louny
Petra Špelinová, r. č. 775107/2307, bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro
Daniel Kuta, r. č. 701023/0788, bytem Brankovická 26, 280 02 Kolín

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a Barbora Fajtová, r. č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.
K 31. 12. 2013 činil finanční majetek nadačního fondu 449 519,99 Kč (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)
Příspěvky od dárců za r. 2013 byly 330 539,00 Kč a náklady na pomoc psům od NF IV byly za r. 2013 ve výši 303 206,00 Kč
V roce 2013 NF IV pokračoval v pomoci potřebným psům. Fond umístil několik psů do náhradních domovů, pokud se o ně majitelé z různých důvodů nemohli a nebo také nechtěli starat.

Nejzávažnější případy roku 2013 byl Kuba s Lízou, Habřík a Mony.
Kubu s Lízou
Líza měla na mléčné žláze několik nádorů, proběhla operace, nádory byly odstraněny a současně byla Líza vykastrovaná. Kuba byl vyhublý a apatický . Na noze mu praskl starý rozsáhlý zanícený otlak, kůže na otlaku odumřela a vznikla rána velká jako dlaň. Léčba byla dlouhá a nákladná.Vše se podařilo vyléčit a po třech měsících odešli Kuba s Lízou společně k novým majitelům.

Habřík dospělý vlkodav, který vážil necelých 28 kg! Byl velmi zanedbaný, zablešený bez pohybu,měl proleženiny na sedacích hrbolech, prošláplé tlapy a přerostlé drápy. Přesto byl velmi přátelský, vděčný za každé vlídné slovo a pohlazení. A samozřejmě za krmení a vodu. Díky jeho pečovatelce, která se Habříka ujala a vrátila do života je z něj dnes krásný pes a užívá si klid a pohodu u nových majitelů.

Mony stará 4-5 let, uvazaná na řetězu, krmená jen občas vodou s chlebem, měla velké zažívací potíže a byla neuvěřitelně vyhublá a zanedbaná. I z Mony je dnes hezká a moc milá fenka, která našla nový domov.
Na oslavu uzdravení Habříka a Mony jsme uspořádali coursing, který jsme pojmenovali Habísův střapec. Zahájili jsme tak snad novou tradici podzimního setkání všech příznivců Irských vlkodavů a NF IV.

Na internetových stránkách Nadačního fondu jsou podrobnosti o dalších případech, kterými se NF zabýval (http://www.irskyvlkodav.cz/2014-06-19-08-04-16) přispěl na počáteční zvýšené náklady na tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu, přispěli jsme také na nákladnou vet. léčbu psů, kterou by si majitelé nemohli dovolit.Nadační internetové stránky poskytují prostor pro informace o dění v NF, hlavně o případech jednotlivých psů a konkrétní pomoci. NF se také prezentuje na facebooku, kam se přesunula většina dotazů a diskuzí a sdílení všech novinek a zpráv.

Nadační fond pořádá osvětová setkání pro majitele a příznivce irských vlkodavů, - procházky, jarní víkendové setkání a letní dovolenou s NF IV, coursingové setkání Habísův střapec a již tradiční předvánoční procházku s posezením.

Na internetových stránkách NF IV je uveřejněn každý měsíc seznam dárců.
Díky finanční pomoci dárců bylo zatím vždy možné pomoci i psům, kteří potřebovali dlouhodobou a nákladnou péči. Přispívají nejen lidé z Čech, ale i ze zahraničí. Psů, kteří pomoc potřebují, neubývá. Jsme rádi, že o NF IV se dozvídá stále víc lidí a že se tak dostane pomoc i ke psům, kteří by jinak už další šanci nedostali. Přesto je stále dost lhostejných lidí, kteří dokáží svým nezájmem dostat psa na pokraj smrti. V roce 2012 to byl případ Beránků, v letošním roce případy Habříka a Mony. Proto patří velký dík těm, kteří se ujali psů v nouzi a poskytli jim nový domov, těm, kteří se starali o psy dočasně a zajistili jim okamžitou a láskyplnou péči. Poděkování patří i všem ostatním, kteří pomáhají a jakkoli se podílí na činnosti NF, ať už finančně, či zajištěním úkonů nezbytných pro fungování NF bez nároku na odměnu.
Jen takto společně je možné poskytnout pomoc těm, pro které byl NF IV založen.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová - předseda
V Srbíně dne 24. 6. 2014