Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2010

Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2010

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62
DIČ: 275 65 611

NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č.595
dne 7.6.2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem IV.

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová
r.č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r.č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Ladislav Klokočník, r.č. 600120/0491
bytem Nad Šejdrem 322, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r.č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r.č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Tomáš Kuncl r.č. 751219/2864
bytem J.K. Tyla 1096/12, 415 01 Teplice

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r.č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a
Barbora Fajtová, r.č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Majetek nadačního fondu:
majetek NF k 31. 12. 2010 činí celkem 377 012,73 Kč
(vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

Byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 53 067,00 Kč pro zajištění péče pro potřebné psy.
Na internetových stránkách Nadačního fondu Irský vlkodav www.irskyvlkodav.cz je uveřejněn seznam dárců, také je možné se zde dozvědět podrobnosti o případech, kterými se NF zabýval a o pomoci jednotlivým psům. Stránky také poskytují prostor pro diskuzi, poradnu a povídání o psech.

NF ověřoval na základě upozornění, tak jako v předchozích letech, životní podmínky několika IV, spolupracoval s orgány veterinární správy a jednal s majiteli těchto zvířat.

Umístil několik IV do náhradních domovů, ať už šlo o psy, o které se jejich původní majitelé z různých důvodů nemohli dále starat, o psy nalezené, nebo z útulků.

V některých případech novým majitelům přispěl NF na počáteční zvýšené náklady na tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu, v případě závažného onemocnění irského vlkodava NF přispěl na nákladnou léčbu, když se majitel dostal do finanční tísně.
Díky všem, kteří mají o práci NF zájem a v případě potřeby jsou připraveni pomoci.
Počet psů, kteří pomoc potřebují, je stále větší.

Díky těm, kteří se ujali psů v nouzi a poskytli jim nový domov i všem ostatním, kteří pomáhají a jakkoli se podílí na činnosti NF, ať už finančně, či zajištěním úkonů nezbytných pro fungování NF.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová
Barbora Fajtová
V Srbíně dne 27. 6. 2011