Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2012

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62
DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595
dne 7.6.2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem IV.

Správní rada:

předseda - Pavla Špotová
r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r. č. 725528/2848, bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Olga Hořtová
r. č. 755722/0550, bytem Lidická 1780, 258 01Vlašim

Dozorčí rada:

MVDr. Zuzana Málková, r. č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r. č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Daniel Kuta, r. č. 701023/0788
bytem Brankovická 26, 280 02 Kolín

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a Barbora Fajtová, r. č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Majetek nadačního fondu
k 31. 12. 2012 činí 428 159,61Kč
(vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

V roce 2012 NF IV pokračoval ve své činnosti , zabývali jsme se pomocí potřebným psům. Velkým případem byla záchrana štěňat a rodičů irských vlkodavů - „Beránků“. Dostaly se k nám informace o živořících štěňatech, která žila ve vlhku a zimě v chlévě s naprostým nedostatkem vody a krmiva a o jejich rodičích – fence, které v době krytí bylo 8 měsíců a otci, kterému v té době bylo 10 měsíců. Rozhodli jsme se psy dostat pryč, jak jen to půjde. V této konkrétní situaci, kdy šlo vzhledem k velmi špatnému stavu štěňat o každou hodinu, jsme štěňata odkoupili a převezli do naší péče . Vážila od 9 do 12 kg ve věku přes 4,5 měsíce. Odpovídající váha tomuto věku je kolem 35 kg.

Všechny podrobnosti jsou uvedeny na stránkách NF IV http://www.irskyvlkodav.cz/psi/311-beranci

Matku štěňat se přes veškerou péči nepodařilo zachránit a uhynula, otec a štěňata jsou u nových majitelů.

Podobné případy se bohužel stále dějí, jejich řešení je velmi náročné a někdy nemožné.
Obrátili jsme se na řadu kompetentních orgánů-
MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Obecní živnostenský úřad Podnět k pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění.

FINANČNÍ ÚŘAD V JIHLAVĚ Podnět k provedení daňové kontroly
OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V JIHLAVĚ Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že by mohl být spáchán trestný čin.

Pro Krajskou veterinární správu i Policii ČR jsme poskytli informace o zdravotním stavu a kondici všech štěňat i jejich rodičů v době převzetí, o potřebném léčení a zákrocích. Výčet jednotlivých podání včetně toho, jakých odpovědí se nám dostalo - http://www.irskyvlkodav.cz/psi/311-beranci
Případem se také zabývala opakovaně i média http://www.irskyvlkodav.cz/media-menu/343-o-berancich-se-zase-mluvi

Fond umístil několik psů do náhradních domovů, pokud se o ně majitelé z různých důvodů nemohli starat.

NF přispěl na počáteční zvýšené náklady na tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu, přispěli jsme také na nákladnou vet. léčbu psů, kterou by si majitelé nemohli dovolit.
Celková poskytnutá částka - 260 230,00 Kč

Na internetových stránkách Nadačního fondu jsou podrobnosti o případech, kterými se NF zabýval http://www.irskyvlkodav.cz/psi

Nadační internetové stránky poskytují prostor pro informace o dění v NF, hlavně o případech jednotlivých psů a konkrétní pomoci. NF se také prezentuje na facebooku, kam se přesunula většina dotazů a diskuzí a sdílení všech novinek a zpráv https://www.facebook.com/pages/Nada%C4%8Dn%C3%AD-fond-Irsk%C3%BD-vlkodav/310222185699237.

Nadační fond i nadále pořádá setkání pro majitele a příznivce irských vlkodavů, - procházky, jarní víkendové setkání a letní dovolenou s NF IV, oblíbené je i předvánoční setkání. Stále důležité je osvěta. O naší činnosti a plemeni irský vlkodav byla také informována široká kynologická veřejnost v několika novinových článcích a v televizním pořadu http://www.irskyvlkodav.cz/media-menu

Na internetových stránkách NF IV je uveřejněn každý měsíc seznam dárců.
http://www.irskyvlkodav.cz/dkujeme

Díky jejich finanční pomoci bylo zatím vždy možné v konkrétních případech pomoci , tentokrát byla finanční pomoc ve velké míře použita pro „Beránky“, na které přispěli nejen lidé z Čech, ale velkou měrou i ze zahraničí.

Počet psů, kteří pomoc potřebují, je stále větší , bohužel případ „Beránků“ je jedním z těch hodně smutných.

Díky těm, kteří se ujali psů v nouzi a poskytli jim nový domov i všem ostatním, kteří pomáhají a jakkoli se podílí na činnosti NF, ať už finančně, či zajištěním úkonů nezbytných pro fungování NF bez nároku na odměnu.

Díky všem, kteří mají o práci NF zájem a podporují ho.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová - předseda
V Srbíně dne 28. 6. 2013