Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2014

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611

NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595

Dne 7. 6. 2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek a FB zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem Irských vlkodavů.

Správní rada:

předseda - Pavla Špotová
r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r. č. 725528/2848, bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Olga Hořtová,
r. č. 755722/0550, bytem Lidická 1780, 258 01 Vlašim

Dozorčí rada:

MVDr. Zuzana Málková, r. č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r. č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Daniel Kuta, r. č. 701023/0788
bytem Brankovická 26, 280 02 Kolín

Zřizovatelé:

Pavla Špotová, r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a Barbora Fajtová, r. č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Majetek nadačního fondu IV činil k 31. 12. 2014 celkem 398 457,00 Kč (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

Nadační fond IV i v roce 2014 poskytl nový domov psům o které se jejich majitelé nemohli většinou z rodinných, ale i zdravotních důvodů dále starat, umístěno do nového domova bylo i několik psů, kteří žili v nevyhovujících podmínkách.

V některých případech přispěl NF novým majitelům na počáteční zvýšené náklady na péči o tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu a bylo potřeba jim zajistit nejen léky, ale i veterinární ošetření.
 
Dále byla poskytnuta finanční pomoc např. na akutní operaci, nebo příspěvek na dlouhodobou léčbu. Příspěvek poskytujeme na základě žádosti, nebo podle znalosti situace.
 
Na internetových stránkách Nadačního fondu Irský vlkodav www.irskyvlkodav.cz jsou veškeré zprávy a podrobnosti o případech, kterými se NF zabýval.
 
S novými majiteli psů jsme v kontaktu a informace aktualizujeme.
 
Prostor pro diskuzi příznivců Irských vlkodavů se přesunul na FB stránky NF IV, kde informujeme o novinkách a zodpovídáme případné dotazy . Zde si mohou lidé stejných zálib nezávazně popovídat a vyměnit své zkušenosti.
 
Také jsou zde veškeré informace o akcích pořádaných pro příznivce Irských vlkodavů, kterými se Nadační fond jako každý rok prezentuje. Ať už je to několikadenní jarní a letní setkání , procházky v různých koutech Čech a také podzimní Habísův střapec, kde si psi mohou zaběhat a pro radost zasoutěžit.
 
Na internetových stránkách NF IV je uveřejněn každý měsíc seznam dárců . Díky jejich finanční pomoci bylo zatím vždy možné poskytnout psům potřebnou pomoc.
 
Děkujeme všem, kteří mají o práci NF zájem a v případě potřeby jsou ochotni pomoci . Ať už finančním příspěvkem, adopcí psů, nebo zajištěním úkonů nutných pro fungování NF a to vše bez nároku na odměnu.
 
Díky tomu jsme schopni zajistit psům potřebnou pomoc a naplnit tak účel Nadačního fondu Irský vlkodav.
 
Za NF Irský vlkodav
Pavla Špotová - předseda
V Srbíně dne 27. 6. 2015