Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Děkujeme dárcům - Květen 2013

02.05. Zummerová Kotásková 200 Kč
04.05. Růžičková Alexandra 1 000 Kč
06.05. Tomášková Zdenka 250 Kč
06.05. FLY FOR FUN s.r.o. 678 Kč
07.05. Sochorová Lucie 500 Kč
07.05. Buchingerovi 504 Kč
13.05. Bartáková Babeta 500 Kč
13.05. Marešová Vladimíra 400 Kč
15.05. Gronychová Marie 500 Kč
15.05. Lubelcová Alice 300 Kč
16.05. Vlková Hana 200 Kč
16.05. Šimčáková Kateřina 200 Kč
16.05. MVDr. Málková Zuzana 500 Kč
16.05. Šimandlová Daniela 100 Kč
16.05. Zítková Věra 200 Kč
17.05. Hillermanová Mojmíra 500 Kč
19.05. Zámečníková Helena 100 Kč
25.05. Hořtovi 2 000 Kč
25.05. Monhartovi 500 Kč
25.05. Jarní setkání Habr - dárci  3 320 Kč
28.05. Radová Zuzana 1 000 Kč
31.05. Horčičková Hana 200 Kč
31.05. Zummerová Kotásková 200 Kč
     
02.05. Anna Bloom  50 EUR
04.05. Maryse Schild 50 EUR