Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Děkujeme dárcům - Srpen 2012

02.08. Gronychová Marie 500 Kč
09.08. Buchingerovi 493 Kč
08.08. Fly for fun s.r.o. 742 Kč
13.08. Bartáková Babeta 500 Kč
13.08. Marešová Vladimíra 200 Kč
14.08. Zítková Věra 200 Kč
15.08. Lubelcová Alice 300 Kč
16.08. Vlková Hana 200 Kč
16.08. Šimčáková Kateřina 200 Kč
16.08. MVDr. Málková Zuzana 500 Kč
16.08. Šimandlova Daniela 100 Kč
17.08. Hillermanová Mojmíra 500 Kč
19.08. Zámečníková Helena 100 Kč
21.08. Odvárková Lucie 300 Kč
24.08. Doláková Olga 300 Kč
31.08. Letní setkání Veselý Habr 11 140 Kč
31.08. Odvárková Šárka 150 Kč
31.08. Kutová Petra 350 Kč
31.08. Donátová Zuzka 500 Kč
31.08. Bartáková Babeta 500 Kč