Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Co je to prošlápnutá tlapka a vybočená tlapka?

Postavení a utváření tlapky u psa je velmi důležité a napovídá nám hodně o celkové stavbě těla, rovněž o výživě a pohybu psa.

Nejdříve tedy o utváření tlapky:
Správně utvářená tlapka je při pohledu shora „uzavřená“, to znamená, že prsty jsou těsně u sebe, tlapka je kulatá. Při pohledu z boku vidíme klenuté prsty, tlapka je pevná a pružná. Takové tlapce říkáme kočičí.

Rozjíždí-li se prsy pod váhou těla od sebe, hovoříme o tlapce otevřené. Dlouhé a oválné tlapce říkáme tzv. tlapka zaječí. Nejsou-li prsty správně klenuté, hovoříme o tlapce ploché nebo taky prošlápnuté.

Kulatá, uzavřená tlapka s klenutými prsty je pevná, pružná a funguje jako pružina tlumící nárazy při pohybu psa. Naopak tato schopnost tlumit nárazy chybí tlapce otevřené a prošlápnuté, často i tlapce zaječí.

U prošlápnuté tlapky vidíme obvykle i tzv. měkké nadprstí a tato vada bývá zpravidla způsobena nedostatky ve výživě rostoucího psa. Slabé kosti prstů i nadprstí neunesou váhu špatně živeného psa a deformují se. První příznaky, že s výživou psa není něco v pořádku, se projeví právě na utváření nadprstí a tlapek.

Postavení tlapky:
Při správném postavení hrudní končetiny vidíme při pohledu zepředu obě končetiny postaveny rovnoběžně a kolmo k zemi, včetně tlapek. Jsou-li tlapy vybočeny ven, nebo vbočeny dovnitř, jedná se o vadné postavení tlapek, které je do značné míry závislé na tvaru hrudníku a na postavení lokte.

Například u sudovitého tvaru hrudníku bývá loket jakoby vytlačován ven – vybočený loket, postavení hrudních končetin je sbíhavé a tlapky jsou vbočené dovnitř. Sbíhavý postoj je takový, u kterého je vzdálenost mezi oběma končetinami v zápěstí menší než vzdálenost ve výši lokte.

Naopak u slabého a úzkého hrudníku bývají lokty vbočené směrem k žebrům, postoj hrudní končetiny bývá zpravidla úzký a končetiny jsou vytočeny ven. Jsou-li zápěstí příliš blízko u sebe, jsou tlapky vybočené ven a tím se vlastně vyrovnává stabilita těla psa. Takovému postoji říkáme „francouzký postoj“.

S vybočenou tlapkou se můžeme setkat i u pánevní končetiny. V takovém případě směřují špičky hlezen k sobě a tlapky jsou vybočeny ven. Tomuto postoji pánevní končetiny říkáme„postoj kravský“.

Jakékoliv odchylky v postavení končetin vždy velmi negativně ovlivňují pohyb psa.