Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Z historie NF

Po třech a půl letech máme nové internetové stránky. Nezdá se nám potřebné umísťovat všechny zprávičky z těch původních, takže alespoň některé a krátce.

4.07.2006 se uskutečnil historicky první „výjezd“ NF za Šondou a Rozárkou k Danovi a Petře Kutovým. Šodna byl už postarší nemocný vlkodav s pohnutým osudem.

V průběhu celého období se nám podařilo zajistit nový domov pro vlkodavy, případně i jejich křížence a v několika případech i pro úplně jiné psy, o kterých jsme se dovídali a dovídáme z různých zdrojů. Nejčastěji nás upozorní někdo z blízkého okolí, někdy se na nás obrátí přímo původní majitel.

Jedním z těchto psů byl i vlkodav Igor, kterého původní majitelé dávali pryč sice s těžkým srdcem, ale sami se o něj starat už dál nemohli. Podobných případů bylo více – Saly, Sára, Dublin, Brok, Egon, Fredy, Charlie, ... Není je nutné vyjmenovávat všechny. V jednom případě našel nový domov stárnoucí vlkodav spolu se svým celoživotním druhem malým voříškem. Důležité je, že všichni, o kterých jsme se dověděli, jsou zabezpečeni a mají se dobře.

Pomáhali jsme i při hledání ztracených vlkodavů a nejen vlkodavů. Snad nejznámějším případem byl Floyd. Jeho hledání bylo doslova mezinárodní a Floyd se našel v době, když už to snad ani nikdo nečekal. Jeho nalezení bylo dramatičtější než jeho ztráta ...

Spolupracovali jsme a spolupracujeme s některými útulky. Osudy umístěných psů se snažíme sledovat dál a občas přinášíme o jejich životě další informace, případně fotografie z jejich nového domova. S jejich novými majiteli jsme v kontaktu a oni vědí, že se na nás mohou obrátit kdykoli by to bylo potřeba. V naprosté většině případů ale dostáváme zprávy, že potřeba není nic. Pejskové se mají dobře a dělají si s novými majiteli vzájemně radost a výbornou společnost.

Spolupracujeme i s kolegy vlkodaváři v sousedních zemích, především v Polsku a na Slovensku, ale i v Německu a Maďarsku. Při pomoci psům opravdu nejsou hranice důležité.

V několika případech jsme byli upozorněni na špatné zacházení se psem a na jeho život v nevyhovujícím prostředí. Samozřejmě se snažíme takovou informaci ověřit, spolupracovat s místními úřady a v případě potřeby nabídnout majiteli pomoc ve prospěch psa. Někdy byla tato upozornění oprávněná, někdy ne.

Snažili jsme se a snažíme se informovat o Nadačním fondu irský vlkodav při různých, nejen vlkodavích, akcích. Čím více lidí o naší činnosti ví, tím účinněji můžeme v případě potřeby pomáhat. Je důležité aby o nás věděli ti co se chtějí na pomoci podílet i ti, kteří pomoc potřebují. Některé akce byly oficiálnější, některé ne, ale na všech se psi i lidé dobře bavili a všechny přinesly psům užitek. Někdy ihned, někdy do budoucna.