a89925d77e81c67aef21d7201f8c1641.jpg


O Irském vlkodavovi

Doporučené odkazy

Doporučené odkazy

e-shop vmpprofil.cz

Chovatelské potřeby a krmiva nejen pro psy a kočky.

 

WDK
Stránky chovatelského klubu Irských vlkodavů.

 

Pet Medic 
Veterinární zdravotnická záchranná služba

Beránci z Beranova - aktualizace

26.07.2012 - Slíbili jsme ještě nějaké informace k případu štěňat Beránků z Velkého Beranova a jejich rodičů. Šlo především o všechny tyto konkrétní psy a to, abychom je dostali do prostředí, kde se jim budou noví majitelé věnovat a dobře se o ně starat.

 

Chceme ale také ukázat, že se podobné případy dějí, že jejich řešení je velmi náročné a někdy nemožné.

Že nezáleží jen na snaze, zájmu a ochotě těch, kteří chtějí pomáhat. Vše by bylo jednodušší s lepší legislativní oporou a s tím, že by se kompetentní úředníci snažili použít a využít alespoň stávající předpisy ve prospěch zvířat. Že vše je v lidech a to na všech stranách.

Ti, co případ týraných štěňat a jejich rodičů sledovali průběžně vědí, že jsme se obrátili na řadu kompetentních orgánů a doufali v jejich pomoc. Nyní předkládáme výčet jednotlivých podání včetně toho, jakých odpovědí se nám dostalo.

 

Jako první úřad, který by měl mít k podobným případům nejblíže, a který jsme kontaktovali, byla Krajská veterinární správa Jihlava. Dozvěděli jsme se při té příležitosti, že ve zmíněném chovu, kde se zubožená štěňata nacházela, byla před několika týdny provedena kontrola a byly shledány nedostatky - pohybové potíže štěňat, nepřítomnost vody a krmiva, zaostávající vývoj a nedostatečná hmotnost štěňat. Snad byla uložena i pokuta pro nemožnost doložit platné očkování rodičů štěňat proti vzteklině, ale zda byla uložena opatření vedoucí k nápravě nevíme, rozhodně žádná uložená opatření nebyla kontrolována a psi byli ponecháni na místě. Inspektoři KVS vykonali kontrolu na naše upozornění až v době, kdy fond zubožená štěňata již vykoupil a měl je ve své péči. Po opakovaných telefonických urgencích jsme dostali vyrozumění, ve kterém nás KVS Jihlava informovala o tom, že jednání chovatele Radovana Vokouna shledala jako opakované týrání feny a podstoupila toto Magistrátu Jihlava odboru životního prostředí jako správní delikt na úseku ochrany zvířat a podala návrh na umístění feny irského vlkodava do náhradní péče. Současně je ve zprávě konstatováno, že pes, otec štěňat, v době kontroly nejevil známky týrání. Takže jediným přečinem dle KVS bylo to, že byla fena opakovaně využita v chovu před dosažením 17. měsíce věku. U psa se dle rozhodnutí KVS jednalo o týrání chovem jen jednou, tedy nikoli opakovaně a na náš dotaz jsme se dozvěděli že ostatním, například kondicí a ustájením psa, se inspektoři KVS nezabývali. Psa jsme později po složitých a opakovaných jednáních od majitele vykoupili.

 

Současně probíhala opakovaná telefonická jednání s odborem životního prostředí magistrátu Jihlava. Nabídli jsme fenu a samozřejmě i psa převzít do péče fondu a tak 2.5.2012 byla fena irského vlkodava (Agnes – Terezka) na základě Nařízení umístění týraného zvířete do náhradní péče, jelikož to akutně vyžadoval její zdravotní stav, převzata do péče Nadačního fondu Irský vlkodav. Jako přebírající jsme se zavázali, že zajistíme feně „vyhovující životní podmínky, zejména dostatek vhodné stravy, stálou možnost napájení čerstvou vodou, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči a dodržení i všech dalších požadavků daných zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č.166/1999 o veterinární péči v plném znění.“ Dále také očkování a že přebíráme odpovědnost za případné škody vzniklé s držením zvířete v náhradní péči. A to vše s tím, že fena zůstává majetkem p. Radovana Vokouna, který se dle rozhodnutí Magistrátu Jihlava „dopustil správního deliktu podle příslušných paragrafů zákona tím, že se dopustil týrání daného zvířete.“

 

K řešení (nařízení umístění týraného zvířete do náhradní péče) přistoupil odbor životního prostředí z důvodu, že dle názoru Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina je plně dodržena zákonná podmínka nařízení umístění do náhradní péče, jelikož to vyžaduje zdravotní stav zvířete. Dále je nutno neopomenout fakt, že výše uvedený chovatel byl již ve dvou případech za týrání zvířete sankcionován. Na základě výše uvedeného přistoupil zdejší správní orgán k vydání tohoto rozhodnutí. (Citace z Rozhodnutí magistrátu Jihlava)


Současně jsme odeslali na:

 

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Obecní živnostenský úřad Podnět k pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění. Dostali jsme odpověď, že se živnostenský úřad tímto případem zabývá a že “k zamezení závadného právního stavu by mohlo být pozastavení, případě zrušení živnostenského oprávnění.”

 

FINANČNÍ ÚŘAD V JIHLAVĚ Podnět k provedení daňové konroly – bylo nám sděleno, že náš podnět bude využit při případné daňové kontrole a že ani v tom případě nám finanční úřad není oprávněn sdělit jakékoli okolnosti pokud nebudeme osobou zúčastněnou na správě daní ve smyslu příslušných ustanovení daňového řádu.

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V JIHLAVĚ Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že by mohl být spáchán trestný čin. Bylo nám sděleno, že naše oznámení bylo podstoupeno k prověření obvodnímu oddělení Policie ČR Jihlava. V rámci tohoto následného šetření byla zástupkyně fondu předvolána k doplňujícímu výslechu, doložili jsme dokumentaci včetně zdravotní zprávy, finančních dokladů, fotografií, očkovacích průkazů štěňat a zatím další informace nemáme.


Pro Krajskou veterinární správu i Policii ČR jsme poskytli informace o zdravotním stavu a kondici všech štěňat i jejich rodičů v době převzetí , o potřebném léčení a zákrocích. Že postižení některých štěňat i jejich matky vlivem nevhodné péče a nedostatečné výživy bylo opravdu závažné se ukazuje stále. Některá štěňata mají opakované pohybové potíže a pravděpodobně nikdy nedostáhnou velikosti obvyklé pro irské vlkodavy.

 

U jednoho štěněte (Bertík – Dew) byla při rentgenologickém vyšetření pánve a zadních končetin zjištěna starší mnohočetná zlomenina pánve.

 

Jednání s úřady, snad kromě Policie ČR, pro nás ohledně tohoto případu končí. Tento týden jsme byli nuceni napsat Magistrátu Jihlava, že matka štěňat, Terezka, uhynula. Převzali jsme jí ve špatném zdravotním stavu, musela podstoupit operaci, při které jí byla odebrána děloha i s vaječníky a již v té době byly zasažené ledviny (neukončený fyzický vývoj, opakovaná zátěž březostí, nekvalitní péče a výživa, vyčerpání odchovem početného vrhu, zánět dělohy). Přechodně se její zdravotní stav zlepšil, bohužel, i přes veškerou cílenou a podpůrnou terapii poškození některých životně důležitých orgánů bylo natolik závažné, že 17.7.2012 uhynula.

Takže z tohoto pohledu je případ u konce.... Původní majitel, člověk, který tolik ublížil Terezce a jejím štěňatům a jejich otci, se stále hlásí o svá „práva“. Chtěl dosáhnout toho, aby Magistrát nařídil mu fenu vrátit. Chtěl jí přivést zpět a zase jí zavřít do tmavého chlívku s výhledem na sluníčko jen přes mříže. Byla by sama a byla by pro něj naprosto neužitečná, protože by mu už nemohla dát ani ta štěňata ze kterých by měl nějaké peníze.... ušetřila nás toho, že bychom jí možná museli na příkaz úřadů vydat.

 

Co bychom mohli udělat? Soudit se? Fenku nevydat a porušovat tak „skvělé“ zákony této země? Budeme dál vyvíjet alespoň snahu aby podobní lidé neměli možnost chovat a držet jakákoli zvířata. Aspoň do budoucna. Není možné se jen dívat a v klidu žít vědomím, že ano, mám rád zvířata, ale žiju v zemi, kde člověk, opakovaně pokutovaný za týrání zvířat si může pořizovat další a další a možná někdy zase dostane nějakou tu pokutu.


15.05.2012 - Případ Beránků je prakticky u konce.... alespoň z toho pohledu, že se podařilo získat a zaopatřit všechna štěňata a také oba jejich rodiče. Potud si myslíme, že jde o skvělou zprávu.

Že by k takovým situacím především nemělo docházet a když už nastanou, měly mít alespoň rychlejší řešení ze strany úřadů, je věc jiná.

 

Štěňata odešla všechna do nových domovů. Stále se ještě nedá říct, že vypadají na svůj věk, tedy jako téměř půlroční vlkodavové. Jejich kondice a zdravotní stav se ale výrazně zlepšil a váha se za necelých pět týdnů více než zdvojnásobila. Všechna štěňata odešla k lidem, kteří již vlkodava mají nebo měli, k lidem, kteří toto plemeno mají rádi, mají pro něj pochopení a také podmínky. Všechna štěňata odešla do nových domovů vybavená krmením, na které si již zvykla a všemi potřebnými přípravky. Doufáme a věříme, že se bude štěňatům dobře dařit a budou všem dělat jen radost. Od všech nových majitelů už víme, že cesta do nového domova i seznamování se s novým prostředím byly bezproblémové.

 

Tereza, maminka štěňátek, musela po týdnu u nás podstoupit operaci. Laboratorní výsledky svědčily pro zánět, opakované sono ukázalo patologický obsah dělohy, klinický stav se horšil. Rádi bychom Terezce dopřáli víc času na přivyknutí novým podmínkám, ale nebylo možné čekat, takový stav je život ohrožující. Z jakého důvodu k zánětu došlo už dnes nezjistíme. Vzhledem k tomu, že byla nakrytá, bylo jedním z možných důvodů uhynutí plodů. Vliv na celkový stav měly rozhodně i špatné životní podmínky, nedostatek péče, nekvalitní krmivo a zátěž březostí a odchovem štěňat ve vyjímečně nízkém věku feny. Terezka přestála zákrok dobře, je plně zabezpečená a doufáme, že i rekonvalescence bude probíhat úspěšně.

 

Velkým úspěchem tohoto týdne bylo získání otce štěňat Beránků z Beranova. S veterinární správou jsme opakovaně bezúspěšně jednali, dostali jsme pouze sliby do budoucna. Po složitých a dlouhodobých jednáních s majitelem a jeho rodinou, se nám nakonec podařilo psa odkoupit. Dostal jméno Joe. Poslední čas dostával krmení a vodu od příbuzných majitele a tak je sice stále velmi hladový a hubený, ale přece jen už není tak vyhublý jako když jsme odváželi štěňata. Joe je velmi přátelský, pouze u krmení je opravdu divoký a také pije kdykoli jde kolem vody. Nedostatek krmení a pití si bude pravděpodobně pamatovat dlouho. I pro Joea budeme hledat dobrý a trvalý nový domov.

 

Samozřejmě budeme o tomto případu informovat dál. Jak jsme psali dříve, bylo podáno několik oznámení a žádostí na přešetření na různé úřady. Dosud jsme dostali odpověď z Krajské veterinární správy, Magistrátu a Státního zastupitelství Jihlava. I když jsme se zatím nedozvěděli nic zásadního, veškeré dokumenty zveřejníme a budeme požadovat opakované přislíbené kontroly. Nepřinesly sice žádné prospěšné závěry, ale snad do budoucna povedou k tomu, aby bylo zabráněno takovému zacházení se zvířaty.

 

Děkujeme také všem chovatelům, kteří mají v současné době štěňata, že po naší prosbě a výzvě neprodali žádnou fenu tomuto člověku, přestože to zkoušel a jednotlivé chovatele obvolával.

 

Fotografie průběžně doplňujeme i na facebooku. Naše zkušenost a naše postupy možná v budoucnu budou užitečné pro někoho, kdo by se zabýval podobným případem.

 

Děkujeme všem, kteří nabídli štěňatům nový domov. Je možné, že jsme někomu na jeho mail neodpověděli, v tom případě se moc omlouváme, ale opravdu není jednoduché vše časově zvládat. Tento případ vyvolal obrovský zájem nejen vlkodavářů doslova po celém světě. A samozřejmě i u nás. Nabídky na pomoc a morální podpora nám opravdu pomáhaly a pomáhají. Těší nás, že sledujete a komentujete fotky štěňátek i jejich rodičů, že se zajímáte o jejich osudy. A samozřejmě nám velmi pomáhají finanční příspěvky, za které moc děkujeme. Zvlášť potěšující je, že se o štěňata zajímají a poslaly jim podporu i děti. Za všechny dárce dovolte poděkovat třináctiletému Lukášovi Batalovi a sestřičkám Špotovým, které vybraly korunky ze svých kasiček na pomoc Beránkům.

 

Všem ještě jednou velký dík!

 • phoca_thumb_l_c07_alf_doma
 • phoca_thumb_l_c07_andela
 • phoca_thumb_l_c07_bertik_a_andula_doma
 • phoca_thumb_l_c07_joe01
 • phoca_thumb_l_c07_joe02
 • phoca_thumb_l_c07_joe03
 • phoca_thumb_l_c07_kosticka_doma
 • phoca_thumb_l_c07_mita_terezka
 • phoca_thumb_l_c07_nina s novymi_majiteli
 • phoca_thumb_l_c07_terezka01
 • phoca_thumb_l_c07_terezka02
 • phoca_thumb_l_c07_terezka03

 

07.05.2012 - V tomto týdnu se toho přihodilo opravdu hodně. Dvě štěňata, Anděla a Alf, odešla do nových domovů a přišla mamina štěňat Tereza!

Alfík i Anděla se mají výborně, oba odešli do rodin vlkodavářů, první zprávy jsou radostné, štěňata si dobře zvykají a věříme, že svým novým majitelům budou dělat jen radost.

Terezka je trochu posmutnělá, žere trochu hůř a je patrné, že některé věci vidí poprvé. Pro pohlazení si začala chodit nesměle, ale brzy a za nejlepší věc na světě považuje piškoty. Se štěňaty si hraje i je jako správná matka trošku vychovává. Chvíle, kdy se štěňata s maminkou vzájemně setkala a poznala byla opravdu moc hezká. Terezku čekají nějaká zdravotní vyšetření, máme obavy z hormonální poruchy a především chceme ověřit, že všechny orgány fungují správně. Ani téměř po půl roce nedošlo k úplné regeneraci mléčné žlázy. Je vidět, že svá štěňata Terezka alespoň trochu kojila co nejdéle mohla, prostě dokud od nich nebyla oddělena a po krátké době opakovaně nakryta. Smutné je, že otec štěňat zůstává stále na místě, jeho odběr veterinární správa nedoporučila, neshledala, že by byl důvod. I u Terezky šlo „jen“ o porušení Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Tedy že byla opakovaně využita v chovu před dosažením 17. měsíce věku. Že ani otec štěňat v době prvního krytí nesplňoval věkový limit a v době druhého krytí šlo o rozdíl několika dnů neshledala veterinární správa za dostatečný důvod. Kondici a umístění psů nehodnotila, pes je velmi vyhublý, ale inspektor na něj při kontrole ani nesáhl...
 
Ve čtvrtém týdnu byl váhový přírůstek v průměru 3 kg, od 2,5 do 3,5 kg. Nejvíce, 25 kg, váží Bertík. Nejnižší váhu má stále Míťa, 21 kg, ale i na něm je v tomto týdnu vidět velký pokrok, především velké zlepšení pohybu zadních nohou. Bertík roste i mohutní, ale bohužel jeho zadní nohy zcela v pořádku asi nikdy nebudou. Jedna stehenní kost byla poškozená pravděpodobně úrazem a z toho důvodu pejsek více využíval druhou nohu. Ta je zvýšenou zátěží a současně nedostatečnou výživou a péčí oslabená a stehenní kost neroste zcela rovně, osvalení je stále nedostatečné. Bertík se ale pohybuje bez bolestí a překvapivě stejně rychle jako ostatní štěňata, není unavený a bolestivost se neprojevuje ani při manipulaci.
 
Noví majitelé si přišli vybrat a seznámit se s Ninou, která by měla odejít do nového domova za týden. I Nina bude mít za společnost vlkodavku. Kostičku si sice potenciální majitelé vybrali, ale od té doby se nepřihlásili, takže pokud nejde o nějaké nedorozumění, bude i Kostička volná. Na majitele čeká Andula, Bertík má nový domov přislíbený a zdá se, že i Míťa.
 
Na podání odeslaná v minulém týdnu přišla takřka nic neříkající odpověď z finančního úřadu, dobré ale je, že případ vzali na vědomí. Jsme rádi, že se případem zabývá i zastupitelstvo obce Velký Beranov, stanovisko ale zatím neznáme. Přišla i odpověď z referátu životního prostředí Magistrátu Jihlava, kam jsme posílali oznámení a také jsme k Terezce přebrali protokol o převzetí do náhradní péče a Rozhodnutí o nařízení umístění zvířete do náhradní péče, jelikož to akutně vyžaduje jeho zdravotní stav. S veterinární správou jsme v kontaktu, máme přislíbeno, že se případem budou její inspektoři dále zabývat.... Smutné je, že si „chovatel“ opatřil další fenky, tentokrát jezevčíků. Jak se stará o pro něj v současné době zcela zbytečného vlkodava ani nechceme domyslet.
 
V dalším týdnu se budeme dále snažit o získání psa a máma Terezka absolvuje další vyšetření, podle výsledků bude následovat léčba. Samozřejmostí zůstává péče o štěňata.
 
Všem děkujeme za podporu a zájem. Na stránkách postupně uveřejňujeme jména dárců podle výpisu z účtu. Pokud se někdy uveřejnění zdrží, omlouváme se, není to naše chyba, ne vždy máme ihned k dispozici kompletní informace.
 
O štěňata a jejich rodiče je velký zájem, jsme za to moc rádi. Je milé, že se hodně lidí chce přijet podívat osobně a předat štěňatům nějakou pozornost. Pokud možno všechny rádi přijmeme, ale někdy to opravdu není možné. Z časových důvodů a také proto, že štěňata i jejich mamina se sice potřebují seznamovat s novými lidmi, ale také potřebují klid a odpočinek. Několik návštěv denně opravdu nejsme schopni zvládnout my ani pejskové, i když nás to mrzí. Přednost mají z pochopitelných důvodů ti, co nabízejí štěňatům domov. Potřebujeme se seznámit osobně, ne všechno se dá probrat do telefonu nebo mailem.
Děkujeme, že případ těchto štěňat i jejich rodičů nadále sledujete.

 • phoca_thumb_l_c06_andula
 • phoca_thumb_l_c06_andula_nina_mita
 • phoca_thumb_l_c06_andula_s_maminkou
 • phoca_thumb_l_c06_bertik
 • phoca_thumb_l_c06_bertik_andula
 • phoca_thumb_l_c06_bertik_nina_kosticka
 • phoca_thumb_l_c06_bertik_s_maminkou
 • phoca_thumb_l_c06_kosticka_s_maminkou
 • phoca_thumb_l_c06_mita
 • phoca_thumb_l_c06_nina
 • phoca_thumb_l_c06_tereza_01
 • phoca_thumb_l_c06_tereza_02
 • phoca_thumb_l_c06_tereza_03

29.04.2012 - Jsme rádi, že se můžeme opakovat v tom, že se kondice štěňat zlepšuje, nedochází k žádným zdravotním komplikacím a výkyvům zdravotního stavu. 

Už jsme přešli na krmení granulovanou stravou pro štěňata velkých plemen a vypustili veterinární dietu podávanou při zažívacích potížích. Přestože se trávení tuků zlepšilo, ještě stále přidáváme do každé porce pre a probiotika. Na konci týdne už začala štěňata dostávat i malý přídavek syrových kuřecích žaludků, srdíček a krků. Jako opravdovou dobrůtku dostanou 2-3x za den sušené kuřecí dršťky, opravdu jen po jednom kousku pro chuť a pro radost z chroupání. A samozřejmě dostanou i trochu piškotů, kterými je hojně zásobují především návštěvy.
 
Pokračujeme v podávání preparátu na podporu pohybového aparátu a vitamínové a energetické pasty, na kterou se štěňata obzvlášť těší.
 
Štěňata byla naočkována proti běžným onemocněním i proti povinné vzteklině a také načipována.

Ve třetím týdnu byl váhový přírůstek v průměru 2,75 kg, od 1,5 do 3,5 kg. Nejvíce, 22 kg, váží Nina a Bertík. Nejnižší váhu má v současné době Míťa 17,5 kg, v minulém týdnu nejdrobnější Kostička váží „už“ 19 kg.
 
V pohybu Míti a Bertíka nejsou žádné nápadné změny, v současné době můžeme být spokojení s tím, že se jejich stav nezhoršuje a postavení zadních končetin je o trochu lepší. Míťa už není tolik unavený, vydrží si hrát s ostatními sourozenci a dovede se při hře bez problémů prosadit. Ve srovnání s těmito dvěma pejsky jsou ostatní v relativním pořádku, ale jisté pohybové potíže a vadné postavení končetin v různém rozsahu mají všechna štěňata. Všechna také mají subtilnější kostry.
Štěňat jsou stále aktivnější, hrají si delší čas, mají radost z hraček a z každé návštěvy. Na některá štěňata se již byli podívat jejich budoucí majitelé, se kterými jsme probrali podmínky převzetí a upozornili jsme na zvýšenou možnost rizika různých zdravotních potíží. Domluvili jsme se na další spolupráci, samozřejmostí je podle potřeby pomoc NFIV i v budoucnu a také to, že se budeme těšit na každou fotku a zprávu o Beráncích. Zadané jsou Kostička, Anděla a Alf, kteří by měli odejít do nových domovů v příštím týdnu, pochopitelně pokud bude všechno v pořádku. O Bertíka je také vážný zájem a tak se budeme rozhodovat a domlouvat s potencionálními majiteli pro Ninu, Andulu a nejpozději pro Míťu, který bude přece jen ze všech štěňat potřebovat největší a nejdelší zvýšenou péči.
 
Všichni sice můžeme mít radost z toho, jak štěňata prosívají, ale bohužel stále platí to, že štěňata jsou v růstu a vývoji opožděná minimálně o dva měsíce, což je v tomto věku hodně. Že k tomu nemuselo a nemělo dojít opakovat nemusíme.
Na podání odeslaná v minulém týdnu nepřišla žádná odpověď, ale na to je bohužel ještě podle úředních postupů brzy. S příslušnou veterinární správou a odborem životního prostředí magistrátu jsme v telefonickém kontaktu, příslib alespoň dílčích opatření máme ....
 
Nadále zůstává prvořadým úkolem zabezpečit oběma rodičům, tedy feně i psovi, správnou péči a dobrý trvalý domov, ale opravdu to není snadné, přestože po faktické stránce jsme schopni s pomocí dárců zabezpečit obojí. Jednání nejsou jednoduchá a rozhodně nepostupují tak rychle jak bychom si přáli a považovali za samozřejmé, ale to nikomu, kdo má trochu přehled o řešení případů týraných zvířat v této republice, vysvětlovat nemusíme.
Prosíme, zachovejte nám, ale především štěňatům a jejich rodičům přízeň a sledujte dál případ Beránků z Beranova.
 
Všem kdo se zajímají děkujeme za morální i finanční podporu.
Případ těchto štěňat vzbudil zájem lidí doslova z celého světa. Ze zahraničí i z Čech přichází nejen morální, ale také finanční podpora. Obojího si velmi ceníme. Odchov takto podvyživených a zanedbaných štěňat je opravdu náročný po všech stránkách. Všem děkujeme za pomoc při opožděném startu Beránků do normálního pěkného psího života.

 • phoca_thumb_l_c05_alf_01
 • phoca_thumb_l_c05_alf_02
 • phoca_thumb_l_c05_alf_03
 • phoca_thumb_l_c05_alf_bertik
 • phoca_thumb_l_c05_andela
 • phoca_thumb_l_c05_andula
 • phoca_thumb_l_c05_beranci_01
 • phoca_thumb_l_c05_beranci_02
 • phoca_thumb_l_c05_bertik_mita
 • phoca_thumb_l_c05_kosticka
 • phoca_thumb_l_c05_kosticka_alf
 • phoca_thumb_l_c05_mita
 • phoca_thumb_l_c05_nina

22.04.2012 - Kondice štěňat se neustále zlepšuje! Do dietní stravy postupně přidáváme stále větší množství granulí pro štěňata velkých plemen a dostávají přípravky na podporu trávení a na podporu pohybového aparátu.

 

Bylo provedeno parazitologické vyšetření trusu s negativním výsledkem, trávení tuků je zatím nedostatečné.


Ve druhém týdnu byl váhový přírůstek v průměru 3,5 kg, od 2,5 do 4,5 kg u jednotlivých štěňat.

Nejvíce, 19 kg, váží Nina (žlutý obojek) a Bertík (modrý obojek). Nejnižší váhu, 15,5 kg, má stále Kostička (fialový obojek)

 

I nadále je nejpostiženějším pejskem Míťa (černý obojek) a Bertík. Ale i u těchto štěňat došlo ke zlepšení postavení zadních končetin a také ke zlepšení pohybu. S oběma pejsky je prováděna lehká rehabilitace zadních končetin.

 

Všechna štěňata jsou veselá, hravá, o vše mají zájem, jsou nebojácná, mazlivá a každou návštěvu velmi vítají. Na fotografiích, které přikládáme, mohou budit zdání zdravých normálních štěňat, ale jejich kostry jsou slabé a váha odpovídá zhruba poloviční obvyklé váze štěňat tohoto věku.

 

Štěňata se dostala do takové kondice, že je možno během dalších dnů provést ochranné preventivní očkování a následně bude možné některá štěňata předat do trvalých domovů. Se zájemci, kteří nabídli štěňatům domov a péči jsme zatím v písemném kontaktu a postupně budeme rozhodovat, kam které štěně odejde. V zájmu štěňat je, aby tito lidé byli zkušení a přestože přicházejí nabídky i ze zahraničí, kterých si také velmi vážíme, budeme se snažit umístit štěňata v Čechách především proto, že je reálnější poskytnou v případě potřeby pomoc a také samozřejmě zůstat s novými majiteli v kontaktu.

 

V uplynulém týdnu bylo připraveno a odesláno trestní oznámení státnímu zastupitelství, podnět k pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění, podnět k provedení daňové kontroly, oznámení na příslušný odbor životního prostředí a žádost o přešetření a odebrání rodičů štěňat Krajské veterinární správě, s jejímž zástupcem proběhlo několik jednání.

Prvořadým úkolem zůstává zabezpečit oběma rodičům, tedy feně i psovi, správnou péči a dobrý trvalý domov.

 

Případ těchto štěňat vzbudil zájem lidí doslova z celého světa. Ze zahraničí i z Čech přichází nejen morální, ale také finanční podpora. Obojího si velmi ceníme. Odchov takto podvyživených a zanedbaných štěňat je opravdu náročný po všech stránkách. Všem děkujeme za pomoc při opožděném startu Beránků do normálního pěkného psího života.

 • c03_srovnani
 • phoca_thumb_l_c04_alf_2
 • phoca_thumb_l_c04_andela_2
 • phoca_thumb_l_c04_andula_2
 • phoca_thumb_l_c04_andula_2a
 • phoca_thumb_l_c04_beranci_13
 • phoca_thumb_l_c04_bertik_2
 • phoca_thumb_l_c04_bertik_2a
 • phoca_thumb_l_c04_bertik_nohy
 • phoca_thumb_l_c04_kosticka_2
 • phoca_thumb_l_c04_mita 2a
 • phoca_thumb_l_c04_mita_2
 • phoca_thumb_l_c04_nina_2
 • phoca_thumb_l_c05_nina

16.04.2012 - Děkujeme, že všichni máte spolu s námi radost ze zlepšujícího se stavu štěňat. Opožděný růst a vývoj je přesto značný, ale na fotografiích to nemusí být zjevné.

 

Proto pro porovnání uvádíme fotografie stejně starých štěňat na stejném místě ....

15.04.2012 - Je až neuvěřitelné jak se kondice štěňat zlepšila za jeden týden. Štěňata jsou zatím stále ještě krmena klinickou dietou zaměřenou na zažívací aparát, postupně ale začnou dostávat krmivo pro štěňata velkých plemen. Do každého krmení dostávají probiotika. Byla opakovaně odčervena proti škrkavkám i tasemnicím a byla přeléčena girardioza. Následně bude provedeno vyšetření trusu nejen na přítomnost parazitů, ale také ověříme schopnost trávit tuky a bílkoviny. Štěňata byla ošetřena i proti zevním parazitům. Po týdnu jsme je opět zvážili a za týden je váhový přírůstek od 3 do 4,5 kg. Na váhovém přírůstku se podílí i rehydratace, štěňata byla opravdu v žalostném stavu a silně dehydratovaná. Nejvíc stále váží Andula, fenka s červeným obojkem – 15,5 kg, nejmenší zůstává Kostička, fenka s fialovým obojkem, 12,5 kg.


V současné době je nejpostiženějším pejskem Míťa, černý obojek, který bude muset absolvovat některá vyšetření a na základě výsledků se rozhodneme o dalším postupu. Bertík, modrý obojek, je pejsek s největším postižením zadních končetin, kromě jejich špatného postavení pejsek pravděpodobně prodělal úraz pravé stehenní kosti a i on bude muset podstoupit podrobnější vyšetření.

 

Všechna štěňata mají na uších, nohách a hlavě velké množství starších kožních defektů, u některých ještě provádíme opakované místní ošetření, hojení probíhá dobře.

 

Potěšitelné je, že jsou všechna štěňata veselá, hravá, zvídavá, dobře přijímají krmivo a jsou vděčná za každé pohlazení. Přikládáme několik fotek z dnešního dne. Až budete fotky prohlížet, berte v úvahu, že štěňata jsou dnes skoro 5 měsíců stará.....narodila se 21.11.2011.

Souběžně s péčí o štěňata jsme jednali s různými úřady, připravili a odesíláme příslušná podání. V tom budeme pokračovat a později poskytneme podrobnější informace. Prvořadým úkolem je získat oba rodiče štěňat a zabezpečit jim správnou péči a dobrý domov. Dalším naším cílem je znemožnit „chovateli“ možnost podnikat v chovu jakýchkoli zvířat.

 

Všem děkujeme za nabídky, za podněty a za solidaritu. Současně prosíme abyste omluvili, pokud na vaše maily neodpovíme obratem.

 

Všem děkujeme za finanční dary a za nabídky poskytnutí nového domova Beránkům. Doufáme, že by v krátké době některá štěňata mohla odejít k novým majitelům. Rozhodovat se budeme především mezi lidmi, kteří mají možnost poskytnout pejskům hodně času a mají s vlkodavy zkušenost.

 • phoca_thumb_l_c02_alf_1
 • phoca_thumb_l_c02_alf_2
 • phoca_thumb_l_c02_andela1
 • phoca_thumb_l_c02_andela_2
 • phoca_thumb_l_c02_andula_1
 • phoca_thumb_l_c02_andula_2
 • phoca_thumb_l_c02_beranci10
 • phoca_thumb_l_c02_beranci11
 • phoca_thumb_l_c02_beranci12
 • phoca_thumb_l_c02_bertik
 • phoca_thumb_l_c02_bertik_1
 • phoca_thumb_l_c02_bertik_2
 • phoca_thumb_l_c02_kosticka_1
 • phoca_thumb_l_c02_kosticka_2
 • phoca_thumb_l_c02_mita_1
 • phoca_thumb_l_c02_mita_2
 • phoca_thumb_l_c02_nina_1
 • phoca_thumb_l_c02_nina_2

11.04.2012 - Děkujeme všem za účast, za nabízenou pomoc a za všechny navrhované podněty. Moc ale prosíme, umožněte alespoň trochu systematický postup, především prosíme nevystupujte jménem Nadačního fondu Irský vlkodav ani samostatně v jeho zastoupení bez našeho vědomí a bez domluvy s námi.
 
I přes dobré úmysly a pochopitelnou snahu to situaci spíš komplikuje. Věřte, že uděláme všechno co bude v našich silách, že využijeme veškeré legální postupy a budeme tlačit na kompetentní instituce, aby nenechaly případ vyznít tzv.do ztracena.
 
Často se ptáte na potřebu dočasné péče. Děkujeme, ale to není potřeba. Štěňata jsou zabezpečená a odchovávat budeme sourozence pohromadě. Budeme se snažit aby odcházela postupně jak to jejich zdravotní stav a kondice dovolí přímo do nových trvalých domovů. Budeme o nich zde na stránkách informovat, později o každém štěněti jednotlivě. Zatím je velmi příznivé a máme z toho radost, že jsou štěňata všímavá, hravá a mají o všechno velký zájem. Byla odčervena a dostávají dietní stravu šetřící zažívací aparát.

Všechny zájemce o štěňata vítáme. Prosím, napište vždy něco o sobě, o podmínkách, které máte pro držení vlkodava, jestli máte s velkými psy, konkrétně s vlkodavy zkušenost a podobně. A samozřejmě kontakty na sebe.
 
Všem také velmi děkujeme za finanční příspěvky pro „Beránky“.

10.4.2012 - Proč ten název? Protože přišli o velikonocích a z Velkého Beranova....ale nic roztomilého na tom není, je to naopak velmi smutné. Prosíme, čtěte dál a zvažujte pomoc.
O velikonocích jsme přivezli do naší péče 7 štěňat irských vlkodavů. Štěňatům je 4,5 měsíce a váží od 9 do 12 kg, mají vážné zažívací a pohybové potíže. S případem a také s tím, jak jednotlivá štěňata prospívají vás budeme seznamovat postupně. Nyní jen základ.

Dostaly se k nám informace o živořících a jen velmi špatně přežívajících štěňatech, do kterých jejich „chovatel“ údajně nechce investovat, protože je nikdo nechce. Že tato slova myslel vážně dokládaly fotografie a skutečný stav štěňat. Štěňata žila ve vlhku a zimě v chlévě patrně po hovězím dobytku s naprostým nedostatkem jakéhokoli, alespoň nekvalitního krmiva.
 
Jeli jsme se hned na místo podívat, pán nás sice do prostor ustájení nepustil, ale štěně nosil jedno za druhým a také je velmi vychvaloval. Pohled na podvyživená, začervená, špatně se pohybující štěňata byl smutný, ale pán mluvil jen o penězích. Nevěděl ani jakého jsou pohlaví, natož něco podrobnějšího. Smutné bylo i to, jak se štěňata snažila dostat aspoň na chvilku zpět ke svým rodičům, kteří jsou zavřeni v přilehlém tmavém chlévě s výhledem na dvůr. Rodiče – mladá drobná fenka, které v době krytí bylo 8 !! měsíců a otec, kterému v té době bylo 10 měsíců. Co je nejsmutnější - fena je podle slov majitele opět několik dní nakrytá. Takže se možná v 15-16 měsících stane matkou podruhé.
 
Co dělat v takové situaci, kdy štěňatům jde opravdu o život a s majitelem není řeč? Všechna předsevzetí takového člověka nepodporovat jdou při pohledu na štěňata stranou. Rozhodli jsme se psy dostat pryč, jak jen to půjde. Každý den, kdy štěňata živoří hladová v zimě a vlhku je hrozný pro ně a pro každého jen trochu vnímavého člověka. V této konkrétní situaci bylo pro nás toto řešení jediné možné. Rodiče štěňat se nám nepodařilo získat, ale rozhodně uděláme všechno, co bude v našich silách aby se je podařilo odebrat a zabezpečit odpovídajícím způsobem alespoň následně.
 
Štěňata jsme odkoupili, převezli do naší péče a budeme se snažit pro ně udělat co nejvíce a alespoň dodatečně je vybavit pro budoucí život. Doufáme, že nám v tom budete nápomocni a že štěňata najdou majitele, kteří jim poskytnou trvalý a laskavý domov. Ze štěňat nevyrostou budoucí šampióni ani chovná zvířata, ale určitě budou milými společníky. Protože ač je to skoro neuvěřitelné, o lidskou společnost stojí.
 
Štěňata nyní dostávají několikrát denně dietní stravu, prošla prvním odčervením, které je kromě krmení nyní ze všeho nejdůležitější. Radují se z každého piškotu, z každého pohlazení a z každého slunečního paprsku. A protože na fotografiích nemusí být patrné jak jsou velká – mají od 9 do 12 kg a je jim přes 4,5 měsíce. Pamatujete si kolik v tomto věku vážil váš vlkodávek? Pravděpodobně kolem 35 kg... člověku se až nechce věřit. Toto jsou obvyklé váhy osmi týdenních štěňat. Jak dlouho ještě mohla přežívat s třetinovou váhou??
 
Další informace a fotografie budeme postupně dodávat. Předpokládáme, že se štěňata budou lepšit a my budeme postupně informovat o tom, které by už mohlo odejít do nového domova. Péče o ně bude velmi nákladná a ne vždy jednoduchá, za každou pomoc budeme vděční. Pokud byste již dnes začali uvažovat, že některému z nich chcete poskytnout domov, prosím, ozvěte se.
Všem, kteří nás a především tato štěňata jakkoli podpoří, předem děkujeme!!

At Easter we took over 7 puppies of Irish Wolfhound to our care.
They are 4,5 month old and weight only 9-12 kg! (normaly puppies are around 35
kg in this age).
They have serious digestive and movement problems.
We will gradualy inform you about their condition. Now for the begining.
We got informations about puppies in very bad condition.
Their ,,breeder'' supposedly didn't want to invest into them, because allegedly
no one wanted to buy them.
Truthfulness of these informations was corroborated by the photos of puppies.
They lived in damp and cold cowshed with absolute shortage of any food.
We immediatelly went to take a look on the place. The keeper didn't want to show
us the cowshed where the puppies were kept, but brought them out.
He talked about how great they are and about money all the time. But he
couldn't tell us something more specific about them, he even didn't know, which
gender they are.
We found out their mother was only 8 months old, when she was mated for the first time (now she is mated again), their father was
10 months old in that time.
We bought the puppies and now they are in our care.
We are trying to do the best for them and hope, they'll find new owners, which
will provide permanent and loving home.

      

Sitemap