a89925d77e81c67aef21d7201f8c1641.jpg


O Irském vlkodavovi

Doporučené odkazy

Doporučené odkazy

e-shop vmpprofil.cz

Chovatelské potřeby a krmiva nejen pro psy a kočky.

 

WDK
Stránky chovatelského klubu Irských vlkodavů.

 

Pet Medic 
Veterinární zdravotnická záchranná služba

Torze žaludku

 

pes u miskyObávané, život ohrožující onemocnění především velkých a obřích plemen, o kterém stále nevíme dost.  Přesná příčina dosud není známá. Obecně se usuzuje na několik vlivů současně, onemocnění se tedy považuje za polyfaktoriální a chovatelé ani veterináři nejsou v názorech jednotní. Jedná se o akutní stav s úmrtností kolem 33%. K úhynu dochází nejčastěji selháním srdce a oběhového aparátu. Choroba je velmi závažná hlavně pro rychlost vývoje orgánových změn vedoucích k šoku a  smrti.
V každém případě je nutné okamžitě vyhledat veterinárního lékaře i při podezření na torzi žaludku. Rychlost zásahu je důležitá.

 
 

U veterináře je důležitý RTG s následnou dekompresí žaludku a stabilizací psa pomocí infuzních roztoků. Následuje umístění žaludku do správné polohy a zpravidla vyjmutí jeho obsahu. V některých případech dochází k nekrotickým změnám žaludku, která jsou při větším rozsahu příčinou utracení během zákroku.
Důsledkem dilatace je většinou nahromadění velkého množství plynu v žaludku. Jeho chemická analýza ukázala, že se jedná o spolykaný vzduch. V některých případech se torze vyskytuje bez předchozí dilatace. Protože je slezina vazivově spojena se žaludkem, může být také současně postižena. Zvětšení objemu žaludku je pro psa bolestivé, žaludek tlačí na své okolí, na bránici a následně i plíce.
Po zákroku je nutná minimálně několikahodinová hospitalizace, nejlépe 24-48 hodin. Pes musí minimálně 24 hodin dostávat veškeré tekutiny jen pomocí infuze. Pít malá množství vody smí obvykle až po 24 hodinách po operaci, jídlo nejdříve po 48 hodinách. První 3 dny se uvádí jako kritické.
U psa, který prodělal toto velmi závažné onemocnění, musíme věnovat jeho životosprávě doživotně zvýšenou pozornost.
Gastropexe - připevnění žaludku, se provádí u některých psů preventivně a ve většině případů při operaci torze, aby se snížila pravděpodobnost opakování problému. Takovéto preventivní omezení pohybu ale omezuje i přirozené pohyby žaludku a tím i jeho přirozenou funkci.

Rizikové faktory:
-    velikost plemene
-    hluboký a široký hrudník, který je u vlkodavů ceněn
-    dědičná predispozice – skutečná dědičnost dosud neprokázána
-    věk – s přibývajícím věkem nad 3 roky se u vlkodavů riziko zvyšuje
-  hubení psi - tlustí jsou ale vystaveni jiným rizikům (cukrovka, oběhové a pohybové             problémy...)
-    povaha psa - vyrovnaní psi jsou vystaveni riziku méně než psi neurotičtí.
-    častější výskyt je př. po hárání, po porodu...
-    rychlost hltání potravy
-    přejídání
-    krmení jedné velké porce denně
-    různé velikosti porcí
-    pohyb po jídle
-    voda vypitá hned po jídle ve větším množství
-    60% případů nastává mezi 18:00 a půlnocí

Pes má být krmen v klidu. Pokud byl vystaven nějaké zátěži, což může být i změna denního režimu, třeba výstava, náročný výlet, hlavně autem a podobně, měl by před krmením mít čas na zklidnění.
K preventivnímu opatření patří nepodávat ani dospělému psovi celý denní objem krmiva v jedné dávce. Granule je lépe podávat navlhčené, ale ne v kašovité formě. Krmivo v nádobě umístěné zhruba do výšky hrudníku. Po nakrmení je vhodný klid. Především by v žádném ohledu se neměly náhle měnit zavedené zvyklosti. Každý den by měla být krmená přibližně stejně objemná porce ve stejnou dobu, (přidávat nebo ubírat postupně)
Riziko torze zvyšují prudké pohyby, chůze především ze schodů a jízda autem krátce po krmení.  Pes by se neměl nutit do sportovních výkonů ani vystavovat stresu…v podstatě logický přístup u všech živočichů včetně člověka

Příznaky:
1. neklid !! pes lehá a zase hned vstává, někdy se otáčí po břichu
2.  slinění, nápinky na zvracení, zvracení slin nebo vypité vody
3. krátké mělké dýchání
4. důsledky šoku -  slabost, bledé dásně, nitkovitý puls, chladné končetiny a zpožděné naplnění vlásečnic (toto můžete ověřit tak, že přitisknete palec na dáseň a sledovat, za jak dlouho se barva vrátí do původní. Normálně to trvá cca 2 sec.)
5.  zvětšení objemu břicha – vybouleniny na jedné nebo obou stranách za hrudníkem

V organismu se současně také odehrávají důsledky šoku z nedostatečné cirkulace krve, které ale vidět nemůžete - poškozování střevních buněk, následné vyplavování bakterií a toxinů do krevního řečiště, poškození a neschopnost filtrace ledvinových buněk, poškozování srdečních buněk a následná srdeční arytmie, srážení krve a ucpávání malých cév. Velmi rychle dochází k nekróze žaludeční stěny a následné endotoxikóze, nedostatečnému krvení a okysličení orgánů včetně centrálního nervového systému.

Jiná než chirurgická léčba nepřichází v úvahu.
Obecně se udává, že výsledky léčby torze žaludku se během posledních let výrazně zlepšily. Přesto asi 25% psů uhyne do 24 hod po zákroku zpravidla na následky šoku. Pokles úhynů z důvodů torze žaludku nebo na její následky po operaci je patrný i u irských vlkodavů u nás. Za celou dobu,  po kterou se vlkodavové v České republice chovají až do  konce roku 2014 je známá příčina úhynu u 1.012 jedinců (psi i feny). Z toho jich 77 (45/32) uhynulo na torzi žaludku nebo komplikace s ní spojené, což je 7,6%.  Ukazuje se, že na torzi uhynulo cca o 17% víc psů než fen (58,5%/41,5% z celkového počtu uhynulých na torzi)

Při zjišťování příčin úhynu u irského vlkodava byla torze žaludku důvodem úhynu:
u psů narozených do r. 1990                       20,8 %
u psů narozených v letech 1991 až 1995      14,4 %
u psů narozených v letech 1996 až 2000        8,5 %
u psů narozených v letech 2001 až 2013         6,6%

Někteří se domnívají, že krmení průmyslově vyráběnou stravou zvyšuje riziko torze. Torze žaludku se vyskytovaly i dříve. Veterinární medicína má jiné možnosti a tak se daří více psů s tímto problémem zachránit. Bohužel ale ne všechny.

Důležitá je skladba stravy a dobrá kondice psa. I dostatečný přísun správných vitamínů a minerálů snižuje riziko torze. Je logické, že snáze může dojít k přetočení naplněného žaludku při pohybu.
Usuzuje se, že zvýšené riziko torze žaludku je u psů, kteří mají příznaky degenerace páteře a artritidy především v místě přechodu hrudní páteře v bederní.
Další úsudek na zvýšené riziko je u méně zatěžovaných psů, méně trénovaných a tedy s menší pružností páteře. (pevností, odolností).

K seznámení s touto problematikou nejlépe napomůže popsaná zkušenost konkrétního případu torze žaludku u mladého vlkodava a film s příznaky.

Všechna preventivní opatření riziko pouze snižují, spolehlivá neexistují!!

 

PŘÍZNAKY A PRŮBĚH TORZE U VLKODAVA UTÝSKA VE VĚKU 3 LET A 3 MĚSÍCŮ

16.00 hod   
Byli jsme s oběma, Napoleonem a Utýskem, na procházce, která trvala asi hodinu. Utýsek se choval normálně, nestalo se nic zvláštního (nehonil zajíce ani Napoleona, neupadl)

19.00 hod
Utýsek dostal žrádlo, máčené granule, stejně jako každý den. Krmení dostává z misky, která je na vyvýšeném místě. Krmíme dvakrát denně, ráno a večer. Vodu má také na vyvýšeném místě a neustále k dispozici. Po jídle dostal ještě jako obvykle banán. Žral s velkou chutí, to je u nás běžné. Po jídle ležel na gauči, občas se šel podívat před dům na zahradu. Byl v pořádku, tedy alespoň na pohled nebyly patrné žádné změny chování.   
Torze může nastat při zdánlivě nepoznaných příčinách…

20.00 hod    
Kolem osmé hodiny se objevily první příznaky. Chodil po domě a snažil se zvracet, nic z něho ale nevyšlo, jen hlen (sliz), rychle, asi pětkrát za sebou. Potom si lehl na gauč a vypadal klidně. Trvalo to asi půl hodiny.

20.30 hod    
Znovu se opakovalo to „jakoby zvracení“, ale znovu nic nevyšlo. Utýsek chodil neklidně po domě, občas se zastavil ve strnulé poloze s hlavou protaženou dopředu a k zemi („štronzo“) Toto se stalo do 23.00 hodin třikrát. Lehal si také na neobvyklá místa, kde před tím nikdy nelehával, ale nevydržel nikdy dlouho ležet na místě. Asi pětkrát za dobu do 23.00 přišel k misce s vodou a měl snahu se napít. Namočil si ale jen vousy a nikdy se nenapil. Byl celkově neklidný. Chodil za mnou po bytě „jako pejsek“ nebo se po bytě pohyboval jako „tygr v kleci“. Tento neklid se střídal s relativním klidem, kdy si lehl na zem nebo postel a snažil se usnout. Intervaly mezi tím, kdy byl v klidu a kdy neklidný se zkracovaly. Zkoušel jsem prosahávat žaludek a oblast břicha, ale nic neobvyklého jsem nepozoroval. Nevypadalo ani, že má bolesti.

23.00 -23.30    
Znovu se snaží zvracet (viz video), v klidu už nevydrží víc než pět minut. Začal výt. (plakat, křičet o pomoc)

23.45 hod    
Volám na veterinu do Čáslavi, jestli mohu přijet, odjíždím s Utýskem na vyšetření. Utýsek skoro celou cestu naříkal a vyl. Nafouklý viditelně nebyl.

0.30-0.45    
Bylo provedeno vyšetření na veterině. Popsal jsem příznaky paní doktorce, ta Utýska prohmatala, ale říkala, že nafouklý není, že to na torzi nevypadá, ale že udělá ještě na rentgen. Když se podívala na snímek, okamžitě řekla, že je to torze. Informovala mě, že je nutná operace, pokud s tím souhlasím.  Zavolala druhého doktora a začala Utýska připravovat na operaci.

1.45 hod    
Byla ukončena operace. Žaludek byl vrácen do původní polohy a přišit. K porušení žaludeční stěny nedošlo, byl proveden výplach sondou.

8.00 hod    
Telefonicky mi bylo oznámeno, že se Utýsek probudil bez problémů, vzali ho vyvenčit. Močil.

14.00 hod    Po dvanácti hodinách dostal tekutiny po malých dávkách a potom malé dávky dietního veterinárního krmiva z konzervy. Bez průjmu a zvracení.
19.00 hod  
 Utýsek dostal poslední léky v kapačkách a ve 20.00 hodin jsem ho odvážel domů. Když ho přivedli, myslím, že mě rád viděl a já jeho taky.
 

P.S Některé z výše uvedených příznaků jsme pozorovali i v minulosti a vyšel z toho zánět střev nebo dýchacího ústrojí. Nejhorší bylo rozhodnout, že je třeba jet na tu veterinu, abychom třeba nepřijeli moc brzy a potom zase moc pozdě.Kdybychom měli vlkodávky v kleci nebo kotci, tak bychom na tyto zdravotní problémy vůbec nepřišli. Ráno by totiž bylo pozdě.

Čerpáno ze zahraniční literatury, vlastních poznatků a zkušeností.

MVDr Zuzana Málková, Stanislav Hořt

 

      

Sitemap